Til innholdet

28.06.2021

Ny kunnskap søkes

Både fiskeri- og havbruksnæringene har områder hvor kunnskapen er stor, men hvor det fortsatt er hull som må tettes for å øke lønnsomhet, kvalitet og bærekraft. Områder som dette prioriteres av FHF og flere forskningsprosjekter skal nå iverksettes

Del artikkel

Aktive utlysninger innen havbruk og fiskeri finnes her:

Søknadsfrist: 29.08.2021

Utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing

FHF lyser ut inntil kr. 3,5 mill. NOK til utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 15.09.2021

Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge årsaken til at skinn løsner fra laks og ørret

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 30.08.2021

Utvikling av produksjonslinjer om bord for produksjon av forbrukerpakninger av kokt/rå reke

FHF lyser ut inntil kr. 2,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot aktører i havfiskeflåten i nært samarbeid med teknologileverandører

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 24.09.2021

Kartlegging av overlevelse og fiskevelferd ved fangst av sei med snurrevad

FHF lyser ut inntil 2.250.000 NOK for å kartlegge overlevelse og fiskevelferd hos sei fanget med snurrevad.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 22.09.2021

Ny utlysning: Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

FHF lyser ut inntil 1.7 mill. NOK for å kartlegge potensialet til å benytte fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 10.09.2021

Presisjon ved telling av laks (ny utlysning)

FHF i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet lyser ut inntil 4,0 millioner kroner for å gjennomføre et prosjekt med målsetting om å dokumentere hva som er mulig nøyaktighet med dagens metoder for kontroll med antall laks

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up