Til innholdet

23.03.2018

Pelagisk

Ny pumpe kan gi pelagisk industri et løft – raskere pumping, mer skånsom behandling av fisken og økt lønnsomhet

I dag har størrelsen på pelagiske fiskefartøy økt kraftig og mange fartøy kan levere over 2000 tonn med fisk. Dermed har kravet til kapasitet ved norske landanlegg økt.

Dette prosjekt i bedrift har utviklet en prototyp-teknologi som øker produksjonskapasiteten ved et pelagisk konsumanlegg. Her er de tradisjonelle transportbåndene byttet ut med rør fylt med nedkjølt sjøvann. Transport i nedkjølt sjøvann gir kortere innfrysingstid, bruk av færre transportører, mindre bruk av transportband og forenkler rengjøringen. Lossetiden går dermed ned. Samtidig blir kvaliteten på fisken bedre ivaretatt gjennom en mer skånsom intern logistikk. «Prosessen er så skånsom at tomater og egg kommer uskadd gjennom pumpa» sier Lars Lovund, fagsjef i FHF. Prosjektet gjennomføres i tilknytning til FHFs satsing på økt effektivisering og utvikling av en bærekraftig produksjon av pelagisk fisk.

«Pelagisk industri er svært interessert i denne teknologien» sier Lars.

Systemet skal nå testes i fullskala hos Pelagia i Måløy, så det blir spennende å følge resultatene som kommer derfra når det nærmer seg sommer. 

Les mer om prosjektet her

Dette prosjektet vil bli presentert på årets Pelagisk Arena som er i Bergen 12. juni i år. For program og påmelding se her

keyboard_arrow_up