Til innholdet

22.10.2013

Ny rapport om turistfiske

Utenlandske bilturister som fisket i saltvann i Norge i 2004 hadde en gjennomsnittsfangst på 13 kilo filet per reisefølge/kjøretøy om sommeren og høsten, mens fangsten i vintersesongen var noe høyere, mellom 15 og 16 kilo. Dette viser en ny undersøkelse som Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført etter oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Del artikkel

Transportøkonomisk institutt (TØI) undersøkte i 2004 omfanget av saltvannsfiske blant turister som reiste ut av Norge med utenlandskregistrert bil, etter oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Undersøkelsen er delt i tre sesonger, med noe ulikt datagrunnlag for hver sesong. Dette er en utvalgsundersøkelse, med vanlige feilmarginer for slike studier. Da fangstangivelsene er basert på turistenes selvrapportering, kan det tenkes å være ytterligere feilkilder i form av strategiske svar. Usikkerheten er størst for høstsesongen, da det ikke var mulig å vekte resultatene for denne perioden. De fleste spørsmålene om saltvannsfiske omfattet alle personene i hvert reisefølge (bil/kjøretøy).

Vintersesongen omfatter månedene januar til april, sommersesongen omfatter tidsrommet mai til september, mens høstsesongen omfatter perioden fra oktober til desember. I vintersesongen 2004 oppga rundt tre prosent av de utenlandske bilturistene at de hadde fisket i saltvann. I sommersesongen 2004 oppga 24 prosent av reisefølgene som reiste med egen bil at de hadde drevet saltvannsfiske. I høstsesongen oppga 29 prosent av reisefølgene med egen bil at de hadde fisket i saltvann. I sommersesongen var det i reisefølger der noen hadde fisket i saltvann gjennomsnittlig 2,4 personer som hadde deltatt i slikt fiske (tabell 4), mens det gjennomsnittlig var 3,0 personer i disse kjøretøyene. I høstsesongen var det i reisefølger der noen hadde fisket i saltvann gjennomsnittlig 1,9 personer som hadde fisket (tabell 4), mens det gjennomsnittlig var 2,6 personer i disse kjøretøyene.

Til sammen hadde Norge i 2004 besøk av rundt 1,5 millioner utenlandske turister (fritidsreisende) som kjørte bil og overnattet i Norge. I vintersesongen 2004 var det til sammen cirka 450 000 utenlandske bilturister som overnattet i Norge, mens tilsvarende tall for sommersesongen var 870 000 og for høstsesongen anslagsvis 180 000 overnattende bilturister, ifølge undersøkelsene til Transportøkonomisk institutt.

Blant utenlandske bilturister som hadde fisket i saltvann i løpet av vintersesongen, var gjennomsnittlig fangst per reisefølge (kjøretøy) 16 kilo renskåret fisk (filet). Den angitte gjennomsnittsfangsten for vintersesongen er trolig noe for stor, da kun bilturister som oppnådde fangst er medregnet her. Blant bilturister som hadde fisket i saltvann i sommersesongen, oppga 91 prosent at de selv eller noen i reisefølget (bilen) hadde oppnådd fangst. Blant dem som fisket i sommersesongen, var gjennomsnittlig fangst per reisefølge 13 kilo renskåret fisk.

Blant bilturister som hadde fisket i saltvann i høstsesongen, oppga 89 prosent at de selv eller noen i reisefølget (bilen) hadde fått fangst. Blant dem som fisket i høstsesongen var gjennomsnittlig fangst per reisefølge 13 kilo renskåret fisk. De som fisket i vintersesongen brukte gjennomsnittlig seks dager til slik aktivitet, i sommersesongen var gjennomsnittet fem dager, mens de som fisket i høstsesongen anvendt seks dager til fiske.

I sommersesongen benyttet 70 prosent av fiskende reisefølgene båt, og rundt halvparten anvendte båt hele tiden. I høstsesongen hadde fire femdeler av reisefølgene anvendt båt ? delvis eller hele tiden.

For mer informasjon om prosjektet kontakt: Jens Kr. Steen Jacobsen, Transportøkonomisk institutt Tlf: 22 57 38 00 - Epost:jsj@toi.no

keyboard_arrow_up