Til innholdet

16.08.2019

Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Ny utlysning - ønsker å redusere saltinnholdet i røykte lakseprodukter

FHF lyser ut inntil 1,5 mill NOK for å fremskaffe kunnskap som grunnlag for å kunne produsere røykte lakseprodukter med et enda lavere saltinnhold enn dagens praksis.

Å redusere saltinntaket i befolkningen har vært myndighetens mål i en årrekke. Dette gjelder også for røykte lakseprodukter uten at det skal gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet

For å forebygge livsstilsykdommer som høyt blodtrykk og hjertekarsykdommer, har norske helsemyndigheter et mål om å redusere saltinntaket i befolkningen fra konsum av industribearbeidede matvarer. Røykt laks og lakseprodukter er også omfattet av denne målsettingen, og for å kunne redusere saltinnholdet (NaCl) i røkte lakseprodukter i tråd med myndighetenes folkehelsemål er det behov for mer kunnskap.

Målsetting

Målet er å fremskaffe kunnskap som grunnlag for å kunne produsere røykte lakseprodukter med et enda lavere saltinnhold enn nå, uten å gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet

Les hele utlysningen her

Alle aktive utlysninger fra FHF

Søknadsfrist: 15.10.2019

Åpen utlysning - reduksjon av saltinnhold i røykte lakseprodukter

Å redusere saltinntaket i befolkningen har vært myndighetens mål i en årrekke. Dette gjelder også for røykte lakseprodukter uten at det skal gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 26.02.2020

Åpen utlysning: Øke verdien av norsk produsert hvitfisk mel

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å forbedre prosesskunnskap og dokumentere næringsinnhold og kvalitet for å øke verdien av norskprodusert hvitfisk mel

Status: Pågående
Søknadsfrist: 30.03.2020

Åpen utlysning: Ressursregnskap for fôrråvarer til laks og regnbueørret 2020

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å komme med søknad for løsning av angitt problemstilling (se nedenfor). Det åpnes for finansiering av 1-2 prosjekter innen angitt tema.

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up