Til innholdet

22.10.2013

Nye materialløsninger for fiskeflåten

Prosjekt med hovedmålsettingen om å finne frem til nye materialløsninger som kan bidra til å redusere vekt, korrosjon, slitasje, vedlikeholdsbehov samt å forenkle montering og forbedre isolasjon av innredning og lasterom på fiskefartøy

Prosjektet startet sommeren 2002 og ble gjennomført som et samarbeid mellom SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Fiskeri og havbruk og i nær kontakt med skipskonsulenter, redere, verft og produsenter. Prosjektet ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og administrert av Norges forskningsråd. Etter en innledende kartleggingsfase som identifiserte 20-25 delkonstruksjoner hvor det ble uttrykt behov for å vurdere nye materialløsninger, ble det besluttet å fokusere arbeidet på bruk av kompositt- og sandwichmaterialer og på å gjennomføre konseptstudier for utvalgte komponenter hvor potensialet for forbedring ble ansett å være størst. Hensikten var å dokumentere fordelene ved bruk av kompositt/sandwich. Det ble gjennomført konseptstudier for bruk av kompositt-/ sandwichmaterialer i overbygninger, løse RSW-tanker, store dekksluker og signalmaster.

Resultatene viste at det kan oppnås betydelige vektbesparelser ved å ta i bruk kompositt-/sandwichmaterialer i utvalgte delkonstruksjoner på fiskefartøy. I tillegg vil det oppnås besparelser i vedlikeholdskostnader på grunn av materialenes korrosjons-resistens og lange levetid. Vektbesparelsene kan utnyttes til å bedre fartøyenes stabilitet, øke lastekapasiteten, redusere drivstofforbruk og øke hastigheten. Resultatene er oppsummert i åtte rapporter. I tillegg til konseptstudiene er det skrevet en rapport som oppsummerer kartleggingsarbeidet og en rapport som gir en introduksjon om kompositt- og sandwichmaterialer for de som vurderer og ta dem i bruk i fiskeflåten. En egen rapport gir et sammendrag av alle resultatene.

Rapportene som er lagt ut på hjemmesidene til prosjektet følger nedenfor.

keyboard_arrow_up