Til innholdet

19.10.2015

Havbruk

Nye metoder for redusert lusepåslag? Nytt prosjekt fra FHF nå i gang.

FHF har en tung satsing rettet mot å hindre økt utvikling av resistens hos lakselus, og har nå oppstart på et nytt prosjekt hvor kombinasjonen av undervannsfôring og undervannslys skal lokke laksen til å stå det meste av tiden på dypere vann.

Luselarver og skadelige alger er først og fremst forekommende i de øverste 5 - 10 meterne av vannsøylen. Ved å holde laksen unna disse vannlagene vil risiko for lusepåslag og negativ påvirkning fra alger reduseres. Samtidig kan man, spesielt om vinteren, oppnå bedre tilvekst fordi temperaturen i dypet kan være høyere enn i overflaten. Enkeltvis er metoden testet og dokumentert til å gi en viss effekt, men forsøk med kombinasjonen i stor skala er ikke gjennomført tidligere.

«Dette er en ny teknologi for undervannsfôring som nå testes. Det kombineres med bruk av lys med bølgelengder som ikke antas å gi økt kjønnsmodning, og som tidligere er vist å styre laksens svømmedyp. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan oppdrettere, utstyrsnæring og forskere drar lasset sammen for å løse utfordringene», sier Kjell Maroni, fagsjef i FHF.

Prosjektet er innenfor FHF sitt hovedsatsingsområde på havbruk og miljø, og all testing skal følges opp av Havforskningsinstituttet på tre anlegg rundt kysten. Oppdretterne og driftsansvarlige på lokalitetene er aktivt medvirkende for å sikre god gjennomføring. Forsøkene vil gi svar på om et enkelt tiltak som dype lys de første månedene for nyutsatt høstsmolt vil gi redusert lusepåslag i merder generelt, eller eventuelt bare for enkeltlokaliteter eller region. Det er også viktig å nevne at velferdsvurderingen og bestemmelse av kjønnsmodningsstatus på slutten av perioden blir gjort for å kontrollere at dype lys ikke har hatt negative konsekvenser for fiskevelferd.

For mer informasjon og de første presentasjonene fra oppstartsmøte fra gruppen se HER.

keyboard_arrow_up