Til innholdet

22.10.2013

Nytt om riving og deformasjon av nøter

SINTEF gjennomfører på oppdrag fra FHF prosjektet "Nye rømmingssikre merdkonsept". Prosjektet består av flere delprosjekt og en ny rapport dokumenterer arbeidet som er utført innen "Riving og deformasjon av not"

Hovedmålet med dette delprosjektet er å gjøre en mer nøyaktig vurdering av egenskapene til nøter med hensyn til faren for rømming av fisk. Resultatene fra de gjennomførte analysene gir nyttig informasjon for videre arbeid med nye notkonsepter og konstruksjoner.

 Resultatene viser at det er viktig å heve firkantede nøter via tau som har forbindelse med krysstau i bunnen. Tau i hjørnene kan også benyttes, men dette kan føre til belastninger i bunnen som igjen kan bli kritiske ved hurtig heving av tungt begrodd not.

For mer informasjon kontakt: Heidi Moe, SINTEF  Heidi.Moe@sintef.no eller Mats Augdal Heide, SINTEF Linken er dessverre fjernet Mats.A.Heide@sintef.no

keyboard_arrow_up