Til innholdet

15.05.2014

Klimakalkulator - nyttig verktøy lanseres nå

En ny, enkel nettbasert "klimakalkulator" kan gi aktører i næringen et positivt verkøy på et ellers vanskelig tema.

Del artikkel

 

Klimaregnskap er et utfordrende tema for den som blir møtt med det. Det er økende oppmerksomhet omkring temaet, og det kan godt komme krav om måter å dokumentere klimaavtrykket på.

Og selv om vi er trygge på at norsk sjømat er bærekraftig på alle måter, også når det gjelder klimaavtrykket, kan det bli utfordrende for den enkelte aktør å bli møtt med krav om dokumentasjon.
Man havner rett og slett veldig på defensiven, på et tema som kan oppfattes som viktig.

Men nå lanseres et verktøy som vil kunne være nyttig for de bedrifter og aktører som ønsker å kunne gi bedre dokumentasjon på dette feltet til sine kunder. Det er et resultat av et FHF-prosjekt der Sintef Fiskeri og havbruk har hatt prosjektledelsen, og der det har vært et utstrakt samarbeid med internasjonale organisasjoner, inkl. FAO og Seafish i UK.
Verktøyet  er rett og slett en «klimakalkulator» der man ganske enkelt på nettet kan gå inn og plotte inn data for egen virksomhet og få dokumenterte resultater.
Det vil ikke være slik at man får en «score» som kan vise tydelig godt eller dårlig og som vil være godt gjenkjennelig i markedene. Men det vil gi et mye bedre ståsted for å dokumentere status og utvikling,og ikke minst vise transparens og vilje til dokumentasjon.  
I tillegg til overfor kunder kan det være et positivt element i dialogen aktører har med lokale myndigheter og andre av betydning for virksomheten.

Modellen er basert på utviklete standarder i Norge og UK.

Det er ikke slik at alle aktører hverken behøver eller ønsker dette fokuset på klimaavtrykk, men enkelte berifter bruker allerede i dag dokumentasjon på klimaregnskap som et positivt argument for å gi trygghet til kundene, og derved befeste kundeforholdet.

"Klimakalkulatoren vil kunne være et konkret og nyttig verktøy for norske sjømatbedrifter og et eksempel på hvordan relativt begrensede FoU-prosjekter kan gi konkret næringsnytte", sier Berit A. Hanssen, fagsjef og ansvarlig i FHF.

 

 

Informasjon om prosjektet og link til kalkulatoren finner du her

 

keyboard_arrow_up