Til innholdet

19.04.2017

Felles satsingsområder

Nyttig verktøy foreligger – Veikartet til Nordkloden

Sikkerhet til sjøs er meget høyt prioritert i sjømatnæringen. FHF prosjektet SARiNOR (search and rescue in the high north) har hatt som mål å evaluere dagens redningsberedskap, identifisere behov og definere fremtidens beredskapsløsninger for nordområdene. Veikartet til Nordkloden – et nyttig verktøy for næringen foreligger nå.

Utvikling og utbygging av en effektiv søk og redningstjeneste er helt avgjørende for å sikre liv og helse til alle som har sitt arbeid på havet. I arktisk klima, med svært lave temperaturer både i luft og vann, vil rask respons og godt materiell gi muligheten for økende overlevelse. SARiNOR har identifisert de vesentligste faktorene som kan bidra til økt sannsynlighet for overlevelse og redusere tiden før redningen av de forulykkede er gjennomført, og foreslår nå konkrete tiltak. Maritimt Forum Nord SA har holdt i prosjektledelsen, og prosjektet har vært en samarbeidsarena for private og offentlige aktører innen søk og redning.

Veikartet inneholder anbefalinger som vil kunne bidra til å øke sikkerheten for sjøfolk. Samtidig viser veikartet til tydelige forskningsspørsmål knyttet til søk og redning i nordområdene, sier Eirik Sigstadstø fagsjef i FHF.

Direkte tilgang til SARiNOR  - Veikartet til Nordkloden finner du her:
http://sarinor.no/

FHF prosjektsiden:
Søk og redning i nordområdene (SARiNOR)

 

Oppstart av SARiNOR2 settes nå i gang. SARiNOR2 vil se på reduksjon av risikoen for miljøforurensing og berge materielle verdier på skadestedet etter at siste nødstedte er reddet.
For mer informasjon om SARiNOR2 ta kontakt med:
Tor Husjord, daglig leder Maritimt Forum Nord SA
tor.husjord@maritimt-forum.no

 

keyboard_arrow_up