Til innholdet

22.10.2013

Omsetning av hvalprodukter

FHF har fått utarbeidet en rapport om omsetning av hvalprodukter. Målet er å få etablert en forretningsmessig virksomhet for produkter av hval og mer hval i butikken.

Rapporten er utarbeidet av Svein G. Nybø Consulting og trekker frem en rekke punkter som det bør arbeides videre med. Bl.a. må det satses på en sterkere organisering av produksjonesdelen og en større grad av koordinering i distribusjonen. Videre må markedsføringen mot slagsleddet styrkes. Les mer i rapporten i linken til høyre. Har du spørsmål knyttet til Sjøpattedyrprogrammet i FHF kan du kontakte prosjektleder Gunnar Kr. Halvorsen, mobil: 913 59 461.
keyboard_arrow_up