Til innholdet

22.10.2013

Oppmuntrende om dieselelektrisk framdrift

Dieselelektrisk framdrift gir lavere forbruk av diesel og reduserer utslipp til luft. Norges Fiskarlag og FHF vil presentere en video om erfaringene med MS Frøyanes på NorFishing 2002.

Autolineren MS Frøyanes er Norges første fiskefartøy med dieselelektrisk framdrift. Båten er designet av AS Marin Teknikk og bygd ved Solstrand AS for rederiet Ervik Havfiske AS fra Selje. SND Sogn og Fjordane har bidratt til finansieringen av fartøyet og et forskningsprosjekt om dieselelektrisk drift. Sentrale problemstillinger i forskningsprosjektet er hvordan den dieselelektriske driften påvirker energibehovet, virkningsgrad på propellen, den menneskelige faktoren og luftforurensingen. For å kunne sammenligne dieselelektrisk framdrift med konvensjonelle løsninger, er Frøyanes bygd med en simulator for konvensjonell framdrift.

Målinger har også vært gjort før fartøyet ble satt i drift og i den første driftsfasen. Det Norske Veritas vil analysere alle data. Foreløpige resultater viser et bedre bo- og arbeidsmiljø om bord. Lavere forbruk av drivstoff og enklere vedlikehold slår postivt ut for driftsresultatet. Samtidig reduseres forurensende utslipp til luft.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har dekket produksjonskostnadene for en video om erfaringene med Frøyanes. Øvrige kostnader dekkes av rederiet som er interessert i å dokumentere hva de oppnår ved denne typen maskineri. Resultatene fra prosjektet vil bli tilgjengelig i en sluttrapport i tillegg til informasjonsvideoen. Videoen forventes å være klar til NorFishing 2002. Norges Fiskarlag vil sørge for at kopier av videoen når ut til fiskerne

keyboard_arrow_up