Til innholdet
Fotokreditt: Roger B. Larsen, UiT

10.12.2020
Maja Bævre-Jensen

Fiskeri

Optimalisering av reketrål-prosjektet går mot slutten

Neste tirsdag, den 15. desember arrangerer FHF i samarbeid med UiT et webinar for å oppsummere resultatene fra nesten fire år med forskning

Prosjekt:
901303
Del artikkel

I forrige uke skrev FHF om dette prosjektet i en nyhetsartikkel «Optimalisering av rekefisket med trål». Webinaret er helt gratis å delta på, men krever at du melder deg på. Mellom kl 12.00 og 14.30 skal forskere fra Universitetet i Tromsø, Møreforskning, Havforskningsinstituttet og Sintef Ocean presentere studiene som har vært gjort.

Programmet finner du her

Webinaret er delt inn i to med en pause i midten. Artikkelen som ble publisert i forrige uke beskriver innholdet i første del. Etter pausen vil resultater fra arbeidspakke 4 og 5 presenteres. Resultatene herfra kan også leses i to faktaark: «Mulige konflikter mellom reketrål og teinefiske etter snøkrabbe: Tekniske utfordringer og forvaltning i det nordlige rekefisket» og «Undersøke effektene av å anvende spalte i skilleristen for å fange sjøkreps effektivt».

Resultatene fra prosjektet viser at mange av de eksisterende innretningen er gode, men at det gjennom prosjektet anbefales noen konkrete justeringer. I tillegg ser forskerne at det er behov for å kunne ha en noe mer fleksibel forvaltning av rekefisket enn det vi har i dag, da behovet er ulikt både gjennom sesong og mellom ulike geografiske områder.   

keyboard_arrow_up