Til innholdet

22.10.2013

Overvåkning sikrer frisk og rask laks

Siden 1999 har settefiskanlegg over hele landet årlig sendt inn vannprøver og andre produksjonsdata til registrering. For å sikre de beste oppvekstvilkårene for laksen er dette viktig kunnskap og essensielt i denne sammenheng er vannkvaliteten. Vannet skal innholde nok oksygen, ikke være for surt, ei heller må det innholde skadelige metaller for laksen.

I 2004 gikk både Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge inn med midler til den årlige vannkvalitetsundersøkelsen ved settefiskeanlegg blant annet for å utvide prøvetakingen. I tillegg til vannprøver fra råvann, driftsvann og karvann, ble det også sendt inn biologiske prøver. Blod tappet fra yngelen ble sendt inn for å analysere på oksidativt stress. Ved en for høy oksygenmetning i vannet fører dette til påfølgende forhøyet oksygennivå i fiskens blod og vev med det resultat at de frie radikalene øker. Dette kan igjen føre til dårligere immunforsvar, celledød og DNA-skader. I tillegg til blodprøver ble gjeller undersøkt for tungmetallene jern og aluminium, mens yngel av en gitt størrelse ble undersøkt for ytre skader og deformiteter. Resultatene fra undersøkelsen av vannkvalitet viste små avvik i forhold til tidligere år.

Opptil 20 % av anleggene har fortsatt en for lav pH-verdi på råvannet i forhold til hva som er optimalt pH

Vil du lese om mer resultatenen fra vannkvalitetsundersøkelsen fra 2004 foreligger de i form av en serie presentasjoner fra avsluttende møte i prosjektet 9. mars 2005. Presentasjonene kan leses ved å gå inn på Linken er dessverre fjernetNIVAs hjemmeside Linken er dessverre fjernet under menyen, Temasider/VK 2005. I forbindelse med VK-undersøkelsene er det også laget egne faktaark med hovedfunnene, disse kan også lastes ned fra NIVA, under menyen Publikasjoner/faktaark/akvakultur.

Dere som driver med settefiskanlegg, bli med i årets vannkvalitetsundersøkelse og bidra til verdens største dataserie på produksjonsforhold for settefisk:

 For mer informasjon ta kontakt medTrond Rosten, NIVA .

keyboard_arrow_up