Til innholdet

04.10.2019

Prosjekt: 901291

Frøy Katrine Myrhol

Villfisk

Pallesplitter snur paller automatisk

Næringen har utviklet en pallesplitter, som snur pallene automatisk etter at de har blitt transportert til et pelagisk anlegg.

Les også
Les flere nyheter

For å redusere kostnaden ved transport av nye paller fra palleprodusent til kunde, blir hver andre palle snudd «opp ned» og lagt inn i hverandre. Slik reduseres volumet, og det er derfor en veldig miljømessig og transportøkonomisk måte å transportere tompaller på.

Når pallene ankommer det pelagiske anlegget, må imidlertid annenhver palle snus, som er et tungt og manuelt arbeid. Næringen har derfor ønsket å få pallevendingen automatisert, og truck-kjøringen redusert, som kan gi en god effekt både på miljøet og HMS.

Har lagd protype med gode resultater

I prosjektet «Utvikling av teknologi for splitting av paller fra transportstabel til single rettvendte paller benyttet i pelagisk industri» har derfor Optimar og Brødr. Sperre jobbet sammen for å utvikle en maskin som automatisk kan splitte paller fra transport-stabel, til singel rettvendte paller.

Sammen har de lagd en protoype som kan splitte 80-90 paller i timen. Prototypen ble testet inne på Brødr. Sperres hovedanlegg på Ellingsøy, rett før makrellsesongen begynte.

Pallesplitteren fikk deretter prøvd seg i reell produksjon i løpet av sesongen, med gode resultater. Næringen selv mener pallesplitteren er til stor nytte, og gjør jobben den skal. Arbeidsmiljøet er også forbedret ved at ensformig og tungt arbeid i støyende og ensformige omgivelser er redusert, i tillegg til risiko for skader knyttet til pallesnuing.

Pallesplitteren er designet for å passe inn i alle typer palleteringslinjer. 

keyboard_arrow_up