Til innholdet

22.10.2013

Plan for koordinert satsning på torsk

Strategidokumentet er utarbeidet av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd og vil være sentral i Villfiskforum sitt arbeid med fangstbasert akvakultur.

Del artikkel
Innovasjon Norge og Forskningsrådet har utgitt en revidert utgave av 'Oppdrett av torsk. Strategi for koordinert satsing fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 2001 ? 2010'. I reviderte utgave fra 2006 er temaene fangstbasert akvakultur, trygg sjømat og teknologi inkludert som egne tema i planen. Planen konkluderer med at Norge har store naturlige fortrinn i forbindelse med oppdrett og fangstbasert akvakultur av torsk. Norge bør kunne bli en verdensledende leverandør av fersk atlantisk torsk. Fiskeri- og havbruksnæringen bør i fellesskap kunne betjene et økende marked for produkter basert på ferskt råstoff, samt være leveringsdyktige 52 uker i året i alle prioriterte markeder. Suksess innen kommersialisering av fangstbasert akvakultur og oppdrett av torsk vil kreve en tett og god koordinering mellom forskningsmiljøer og næringsaktører. Gjerne i form av nettverksprosjekter med deltagere både fra kommersielle oppdrettere, fangstledd, leverandørindustri og forskningsmiljøer, samt forvaltningen og Eksportutvalget For Fisk (EFF). Fangstbasert akvakultur og oppdrett av torsk er i en tidlig fase, men kan om 20 år utgjøre en verdiskapning på omlag 10 mrd NOK. Dette betinger imidlertid en stor og koordinert satsing på forskning og utvikling. Planen presenterer en rekke utfordringer for både næringsaktører, forskningsmiljø og forvaltningen. For å gjennomføre denne planen vil det kreves en finansiell innsats til FoU på om lag 135 mill. NOK pr år de neste 10 årene. Investeringsbehovet i produksjonsanlegg er i størrelsesorden 5-8 mrd. NOK. Plan for koordinert satsning på torsk kan lastes ned Linken er dessverre fjernetherLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up