Til innholdet

22.10.2013

Populær stipendordning

Stipendordningen til studenter som tar kandidatoppgave, hovedoppgave eller diplomoppgave på høgskoler og universitet har fått meget god respons. - Ved fristens utløp 1.oktober var det kommet inn hele 46 søknader til Fiskerinæringens Kompetansenter, forteller en fornøyd daglig leder i Finko, May Britt Manin.

Del artikkel

Det er første gang denne stipendordningen utlyses. Hovedformålet er at studentene skal jobbe bedriftsrelatert i avslutningen av sin utdannelse og ha en samarbeidsavtale med en bedrift eller et fartøy for å kunne få stipend. Stipendene finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og SND og administreres av Finko. Studenter fra hele landet har søkt på stipendordningen.

Den største søkergruppen er fra NTNU I Trondheim og Norges Fiskerihøgskole i Tromsø. Norges Landbrukshøgskole på Ås, Institutt for Næringsmiddelfag i Trondheim, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Finnmark, Norges Veterinærhøgskole, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen er også godt representert på søkerlista. Det er stor faglig spredning på søknadene.

- Dette er positivt fordi det viser at studentene ser på fiskeri og havbruk som en sammensatt næring med behov for ulike typer fagkompetanse, kommenterer May Britt Manin. -

Markedsføringsoppgaver er populære, men vi har også problemstillinger innen arkitektur og prosjektering av nye industri- og oppdrettsanlegg, bedriftsøkonomiske problemstillinger i forhold til produksjonsstyring og produktvalg, sporbarhet, kvalitet, metoder for bestandsestimering og kvotefastsetting, for å nevne noe.

En komitè som består av representanter fra fiskerinæringens organisasjoner og utdanningsinstitusjoner vil behandle søknadene alt i neste uke slik at studentene kan få rask tilbakemelding.

keyboard_arrow_up