Til innholdet

12.09.2022
Stine Falk-Petersen

Havbruk

Program rensefisk: Ernæringsbehov og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk (CleanFeed)

Kunnskap om ernæringsbehovet hos dyr i oppdrett er grunnleggende for å kunne produsere friske dyr. Skal man kunne bruke rensefisk forsvarlig er kunnskap om riktig fôrsammensetning essensielt for å få en robust fisk med god helse og velferd.

Prosjekt:
901331
Del artikkel

FHF sier at resultater fra prosjektet allerede har blitt implementert i produksjon til fôr for berggylt og rognkjeks. Resultatene fra prosjektet vil legge et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med å forstå ernæringsbehov og riktig fôrsammensetning. Det bygges videre på resultatene i nye prosjekter om fôr i merd.

Berggylt
Berggylt bør i alle livsstadier tilbys fôr som er prosessert ved lave temperaturer, som agglomerering eller kaldekstrudering, fordi dette gir bedre mineralisering og mindre deformiteter, og redusert dødelighet hos berggyltyngel. Skal nivået av fett eller fosfolipider i fôret økes, bør dette skje i form av marine fosfolipider. Krill- og fjørfeprodukter er aktuelle råvarer som kan redusere innblandingen av kostbart torskemuskel- og rekemel i fôret. Innblandingsnivå og tilsetning av enkeltkomponenter må optimaliseres for å finne en kombinasjon som kan erstatte dagens standard. Siden det benyttes råvarer av høy kvalitet i fôr til berggylt er det lite behov for å tilsette ekstra vannløselige vitaminer, med unntak av vitamin C. Flere undersøkelser må til for å gi klare svar på behov for ulike vitaminer og mineraler.

Rognkjeks
Rognkjeks har et velutviklet tarmsystem, men pH i magen faller først ved 1,0–1,5 gram, derfor bør Rognkjeks tilbys agglomerert eller kaldekstrudert fôr fram til denne størrelsen.

Fôr med 55 % protein, 17 % fett og 6 % karbohydrat ga raskest vekst, mens høyere og lavere proteinnivå ga suboptimal immunrespons. Rognkjeks har høy kapasitet til å fordøye fett, medium kapasitet for protein, og lav for karbohydrater. Det kan være nødvendig å tilsette mer kolin i fôrene for å bedre transporten av fett fra tarm til lever og kropp. Veksten kan til en viss grad styres ved å bytte fett mot karbohydrater, men konsekvensen av ulik kroppssammensetning bør undersøkes. Den høye forekomsten av katarakt i prosjektet tyder på en bør tenke nytt i forhold til fôrsammensetning for rognkjeks.

 

Les mer om prosjektet her.

Meld deg på «Dialogmøte Rensefisk» her.

keyboard_arrow_up