Til innholdet
Fotokreditt: Nofima

27.07.2020
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Proteinpulver fra torskerygger kan gi økt verdiskaping for næringa

Myre Havbruk i samarbeid med Nofima har nå oppskalert produksjon av og testet smakelighet og ernæringsinnhold av proteinpulver fra ulike råstoff av torsk og hyse.

Prosjekt:
901477
Les også
Les flere nyheter

Allerede i et forprosjekt i 2016 «Høyverdiskaping fra hvitfisk restråstoff» ble det utviklet proteinpulver av rygger og hoder av torsk og hyse med den hensikt å utvikle en produksjonsprosess for marint restråstoff som skulle kunne oppskaleres. I tillegg ble det gjennomført en overordnet markedsanalyse for ulike produkter med gode tilbakemeldinger.  Med bakgrunn i disse resultatene ble prosjektet videreført gjennom «Go BIG» hvor det skulle utvikles en prototyp for produksjon av proteinpulver fra hvitfisk, samt gjennomføres mer utfyllende sensoriske tester, produktanalyser og markedsundersøkelser for produktene. I forprosjektet var det proteinpulver av høyrygg som ga de beste resultatene og derfor er det dette produktet som ble testet videre i Go BIG.

Det er i prosjektet testet flere produksjoner i pilotskala der det har blitt brukt ulikt råstoff (torsk slaktet om bord i båt, levendelagret torsk, torsk som er prosessert 20 timer etter fangst, torsk som er fryst og lagret i 10 måneder, og hyse. Det er så blitt undersøkt om variasjoner i type råstoff som går inn gir variasjoner i produktet i parametere som er enten målbare eller kan avdekkes i markedsundersøkelser.

Det viste seg at ferskt og godt behandlet råstoff ga den beste kvaliteten og høyere sensorisk score. Det råstoffet som hadde vært frosset i 10 måneder hadde nedsatt sensorisk score, og i tillegg var det stor forskjell mellom torsk og hyse i favør av torsk.

Gjennom markedsundersøkelsene er det avdekket stor interesse for proteinpulver fra torsk til sports- og helsekostmarkedet med potensiale om en pris på 100 kr pr kg.

-Klarer vi å utvikle et proteinpulver fra høyrygg av torsk til en stabil og god kvalitet også i stor skala så vil dette kunne gi en viktig økt verdiskaping for næringen, sier prosjektleder i Nofima Ragnhild Whitaker.

Les faktaark som oppsummerer resultatene fra prosjektet

Videre nå så vil Myre havbruk jobbe med utvikling av anlegg, levendelagring, utvikling av best mulig filet og produkter fra sidestrømmer.

FHF har i tillegg en rekke prosjekter som ser på bruk av restråstoff fra konvensjonell, pelagisk og hvitfisksektorene for økt verdiskaping. Se prosjektbasen for en liste over noen av disse prosjektene.

Les også nyhetssak «Nå kan det produseres kvalitets protein fra torskehoder» som oppsummerer fire FHF prosjekter på restråstoff innen konvensjonell sektor.

 

keyboard_arrow_up