Til innholdet

22.10.2013

Rask bløgging gir hvitest filet!

Blir snurrevadfanget torsk bløgget innen 30 minutter etter at den er landet får den best kvalitet, oppsummeres det fra det FHF-finansierte prosjektet om fangsthåndtering på store snurrevadfartøy.

Hvitest filet blir det også om den bløggede torsken blodtømmes i rennende sjøvann i minst 30 minutter. Deretter er fisken klar for sløying. Blir fisken sløyet direkte uten blodtapping eller det går over time før fangsten bløgges, blir sluttresultatet som regel rødfargede fileter. Gode illustrative bilder på ovenstående tema finnes i sluttrapporten fra Fiskeriforskning.

Du kan også lese mer om prosjektet i form av nyheter og nyhetsbrev på Fiskeriforskning sin hjemmeside.

 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har siden 2002 prioritiert en innsats på kvalitet i fangstleddet. Noen av hovedprosjektene (med direkte lenke til prosjektenes hjemmeside) innenfor denne satsingen er listet nedenfor: .

keyboard_arrow_up