Til innholdet

17.09.2019

Maja Bævre-Jensen

Villfisk

Resultater fra avsluttede FHF prosjekter i 2. kvartal innen villfisk

FHF har i snitt mer enn 150 pågående FoU-prosjekter i året og i denne oversikten vil man finne en kortfattet beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra prosjektene innen villfisk.

Hensikten er å lette tilgjengelighet til prosjektene og ikke minst resultatene, og derved bidra til økt konkret nytte av dem for
næringen. Overskriftene har klikkbare lenker til prosjektsidene for ytterligere informasjon. Nytt denne gangen er at vi har formulert en setning til hver av prosjektene som oppsummerer hva prosjektene har fått til. 

VILLFISK

keyboard_arrow_up