Til innholdet

22.10.2013

Ringvirkningsanalysen 2004

Fiskeri- og havbruksnæringen sysselsetter 48 000 årsverk, omsetter for 86 milliarder kroner og har en samlet verdiskapning på 30 milliarder kroner (bidrag til BNP). Dette kommer frem i Ringvirkningsanalysen for 2004 som nå er klar.

Det er tredje gang ringvirkningene fra fiskeri- og havbruksnæringa blir analysert. Tallene for 2004 viser at fiske, fangst og fiskeoppdrett er den eneste av primærnæringene som over tid har holdt tritt med veksten i BNP og i perioder vokst raskere enn fastlands-Norges BNP. Ringvirkningsanalysen er utarbeidet av SINTEF og er finansiert av FHF med FHL som prosjektleder. Rapporten finner du i linken til høyre.
keyboard_arrow_up