Til innholdet

22.10.2013

Satsing på ENØK

Det ble i 2005 etablert en prosjektpakke på energiøkonomisering i fangstleddet. Målet er å redusere energibruken, samt å utvikle løsninger for gjenvinning av energi til bruk om bord. Prosjektet skal pågå ut 2006.

Følgende delprosjekter innenfor prosjektpakken, Energiøkonomisering 2005, er satt i gang: - RSW systems with CO2 as refrigrant - ORC forprosjekt - Kartlegging av status/forslag energiøkonomisering i fiskeflåten - Potensiale for energireduksjon - Energinettverk fiskeflåte - Optimalisering av redskap i forhold til fartøy (forprosjekt) - Samlinger energisparing Prosjektet er samfinansiert mellom FHF og Innovasjon Norge som har bevilget 3.202.000 kr og 500.000 kr. Eirik Ulsund ved Teknologi forum er prosjektleder på vegne av IN/FHF
keyboard_arrow_up