Til innholdet

22.10.2013

Ser etter PCB og tungmetaller

Prøver fra to undersøkelser på høyt konsum av laks skal nå analyseres for PCB, tungmetaller og bromerte flammehemmere. Forskere ved Universitetet i Bergen vil lede prosjektet og FHF har bevilget 400.000 kr til undersøkelsen.

Del artikkel
Prøvene (plasmaprøver og fettbiopsier) stammer fra to intervensjonsstudier med et høyt konsum av laks og vil bli analysert for PCB og bromerte flammehemmere, samt for tungmetallene bly,kvikksølv og cadmium. Den ene studien inneholder plasmaprøver (før og etter studieperioden) fra 25 studiner som spiste laks 5 dager i uken i 2 x 8 uker, til sammen 12 kg laks. Laksen var gitt fôr med et høyt innhold av fiskeoljer eller vegetabilske oljer. Sistnevnte laks har et noe lavere innhold av PCB. Den andre studien består av til sammen 58 pasienter (pasientergrupper med artherosklerose, ulcerøs colitt og ikke-alkoholisk fettlever) som har spist laks eller tatt fiskoljekapsler med tilsvarende fettmengde og utvunnet av den samme laksen. Studieperioden gikk over 15 uker med laks 2 dager i uken, til sammen 6 kg laks. Totalt skal det analyseres 200 plasmaprøver og 25 fettvevsbiopsier. Laksens innhold av de samme forbindelsene er allerede analysert.
keyboard_arrow_up