Til innholdet

30.03.2022
Maja Bævre-Jensen

Villfisk

Skal fremskaffes mye ny kunnskap for villfisksektoren

Mye ny kunnskap skal fremskaffes for næringen. Blant annet ønsker vi nå å se på hvilke barrierer som hindrer kvinner å delta i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen.

Del artikkel

I tillegg ønsker vi forskningsprosjekter som kan studere helseeffektene til ketolinsyre fra pelagisk fisk. I dette tilfelle om stoffet påvirker insulinfølsomheten, i første omgang hos mus og rotter. Kunnskapen vil kunne ha stor nytte inn mot humanhelse, for å forebygge livsstilssykdommer.

Det er et ønske om bedre ressurskontroll på kongekrabbe, nedfelt av fiskerikontrollutvalget i NOU 2019:21. FHF ønsker derfor å få iverksatt forskningsprosjekt med målsetting å utvikle gode teknologiske løsninger for ressurskontroll av kongekrabbe, samtidig som det skaffes til veie dokumentasjon som gjør det mulig å utarbeide en fremtidig forskrift om obligatorisk individmerking av kongekrabbe og kongekrabbeprodukter. 

I dag er det en erkjennelse at for å oppnå markedsadgang til våre viktigste markeder for sjømat er sertifisering av bærekraftige fiskerier nødvendig. Marine Stewardship Council (MSC) er i dag den dominerende og nærmest enerådende tilbyder av tredjepartssertifisering, med de fordeler og utfordringer dette medfører. Nå er den norske næringen inne i en utfordrende periode, med frafall av flere av våre viktigste MSC-sertifikater. Nå ønsker vi å iverksette forskningsprosjekter som skal kartlegge konsekvensene av manglende MSC-sertifikat for NVG-sild, torsk og hyse.

Les utlysningene her

Søknadsfrist: 25.04.2022

Barrierer for kvinners deltakelse i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen

FHF lyser ut inntil 700 000 NOK for å gjennomføre en studie av hvilke barrierer som hindrer kvinner i å delta i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 25.04.2022

Kan inntak av ketolinsyre fra pelagisk fisk påvirke insulinfølsomhet?

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge hvorvidt ketolinsyre fra pelagisk fisk har innvirkning på insulinfølsomheten hos forsøksmus eller rotter. Dette er 2. gangs utlysning på samme tema.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 06.05.2022

Utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner til prosjekter for å utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 20.04.2022

Kartlegging av konsekvenser ved bortfall av MSC-sertifikat

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner kroner for å få kartlagt konsekvenser av manglende MSC-sertifikat for torskefisk og sild.

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up