Til innholdet

22.10.2013

Skal granske havari

Flere oppdrettsanlegg havarerte som følge av de ekstreme værforholdene i januar mens en rekke anlegg tålte naturkreftene bra. Flere av havariene skal nå granskes og dette vil forhåpentligvis resultere i tiltak som vil kunne hindre tilsvarende havari i fremtiden.

Formålet med prosjektet er å vurdere dagens tekniske krav til oppdrettsanlegg og komme frem til om det er behov for endringer i disse kravene. Prosjektet skal også peke ut om det på sentrale områder er kunnskapsmangler og dermed behov for ytterligere FoU. Næringen har nå en god mulighet til å lære av de rømminger som har vært på lakse- og torskeanlegg i januar 2006 som følge av kraftig uvær. Ved å samle mest mulig informasjon om disse rømmingstilfellene har en mulighet til å identifisere svakheter i dagens oppdrettsanlegg og anbefale forbedringer. Det er en forutsetning at oppdrettsbedriftene frivillig stiller informasjon om havariene til disposisjon for prosjektet. Informasjonen fra havariene skal anonymiseres og presenteres i en rapport som skal være offentlig tilgjengelig. Rapporten skal inneholde vurderinger om årsaker til rømmingene og forslag til eventuelle endringer i tekniske krav til oppdrettsanleggene eller øvrige tiltak som kunne hindret havariene. Prosjektet er finansiert av FHF, med FHL som prosjektansvarlig. Ulf Winther, Sintef Fiskeri og havbruk, er prosjektleder.
keyboard_arrow_up