Til innholdet

22.10.2013

Skal kartlegge behovet for forskning

Nå skal behovet for forskning og utvikling kartlegges i norsk lakseindustri. Bedriftene som foredler laks skal selv konkretisere hvilke utfordringer de har innen produksjon og marked.

Del artikkel

I første omgang skal det gjennomføres intervjuer med et utvalg bedrifter for å kartlegge hovedutfordringene. Med bakgrunn i denne informasjonen skal det senere i vår arrangeres et arbeidsmøte der representanter for industri og forskning skal lage en handlingsplan. I planen skal industrien selv definere hva FoU-midlene bør brukes til.

- Etter at dette arbeidet ble kjent har vi fått svært mange positive reaksjoner fra bedrifter i bransjen. De vet selv hvilke utfordringer som finnes og hvor forskningsressursene bør settes inn, sier forsker Oddrun Johnsen ved Fiskeriforskning.

Det er Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL) som på oppdrag for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skal utarbeide handlingsplanen.

I tillegg deltar Fiskeriforskning og SINTEF. Kontaktperson: Forsker Oddrun Johnsen - Fiskeriforskning, dir.tlf: 77 62 90 36.

keyboard_arrow_up