Til innholdet

22.10.2013

Søk FHF-stipendet før 1. mai !

Søknadsfristen for andre runde av årets FHF-stipend er 1. mai. Stipendet skal inspirere studenter som skriver avsluttende hovedoppgave på høyskoler og universitet til å oppsøke fiskeri- og havbruksnæringen.

Kravet for å få stipend på inntil 25 000 kroner er at oppgaven er relatert til fiskeri- og havbruksnæringen. Studenten må også ha avtale med en bedrift og veileder. Stipendet kan brukes til reise og opphold i en bedrift for å samle inn data, analysere, diskutere eller forberede markedsundersøkelse, alt etter fantasi og behov. Halvparten av stipendene er øremerket jenter.

Finko administrerer stipendordningen på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Bedrifter og fartøy oppfordres til å melde fra til Finko om forskningsmessige oppgaver de ønsker studenter skal løse eller formidle ønske om kontakt med en student. For mer informasjon, se Linken er dessverre fjernet Finkos hjemmesideLinken er dessverre fjernet hvor også bedriftsoppgavene annonseres. Her er også eksempler på studenter fra tidligere tildelinger som forteller om oppgavene sine og hvordan de samarbeider med bedrifter.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Fiskerinæringens Kompetansesenter på telefon 77 66 29 30. Søknader sendes: Fiskerinæringens Kompetansesenter (Finko). 9291 Tromsø Informasjonsbrosjyre om stipendordningen ligger som vedlegg i høyre grå meny.

keyboard_arrow_up