Til innholdet

24.05.2017

Krav til sosial bærekraft analysert

Krav til dokumentasjon, og evt. sertifisering, av sosial bærekraft øker fra markedene, da er det viktig for næringen å ha analysert både trusler og muligheter. Nå foreligger en ny vurdering fra et FHF-prosjekt.

Del artikkel

Det er økende fokus på sosial bærekraft i både Norge og mange av våre viktige fiskerimarkeder.

Dokumentasjon, og eventuelt sertifisering, av sosial bærekraft kan bli et krav eller ihvertfall et konkurranseparameter for norsk sjømatnæring i markedene.

Da er det av betydning at næringen har god kjennskap til utviklingstrekk, forskjellige krav og ordninger, og har gjort gode vurderinger av hvordan næringen best mulig kan tilpasse seg eventuelle markedskrav.

FHF initierte derfor et prosjekt på området med Nofima som prosjektleder, og nå foreligger resultatene - til nytte for næringen.
 

Prosjektet har vurdert hvorvidt krav til sosial bærekraft kommer til å bli et markedskrav som næringen kan dra nytte av eller om det blir et «hygienekrav», og således påkrevd for å sikre markedsadgang. Prosjektet har gitt en vurdering om norsk lovgivning gjør at man kan allerede i dag dokumentere god sosial bærekraft og skaffe konkurransefordel med det i markeder der det verdsettes.

 

Mer informasjon om prosjektet, rapporten og presentasjon finner du her

keyboard_arrow_up