Til innholdet
Fotokreditt: Havforskningsinstituttet

03.09.2019
Maja Bævre-Jensen

Pelagisk

Status i prosjekt "Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter"

Prosjektet jobber med å utvikle instrumenter, metoder og hjelpemidler for overvåking av fangsten, og visualisering av fiskestim og not under fangst - nytt nyhetsbrev gir status i prosjektet

Prosjekt:
901350
Del artikkel

Denne gangen er det arbeidspakke 3, 4 og 5 som har hatt størst aktivitet og som er oppsummert i et nytt nyhetsbrev.

Arbeidspakke tre har testet ulike akustiske verktøy for å lokalisere fiskestim, samt å finne ut hvor mye fisk det er og hvor den står i nota under snurpefasen. Det jobbes fortsatt med å optimalisere verktøyene, men resultatene er lovende. 

Arbeidspakke fire har utviklet en fangsovervåkingsplattform som overvåker og analyserer fangsten i siste deler av fangstprosessen. Med en slik plattform er fiskerne i stand til å forstå forholdene fisken opplever under fangst, håndtering og slakting, og hvordan disse varierer fra kast til kast.  

Arbeidspakke fem jobber med å utvikle indikatorer på stress og vitalitet med det mål å maksimere velferd og kvalitet på fisken, samt øke overlevelsen av fisk som er sluppet fra nota. Foreløpige resultater viser at trenging og oksygennivå påvirker stressnivå og vitalitet. 

Les hele nyhetsbrevet her

Prosjektet ledes av SINTEF Ocean, som samarbeider med Nofima og Havforskningsinstituttet, og er et fireårig prosjekt som avsluttes i 2021. 

Forrige nyhetsbrev i prosjektet ble publisert i desember 2018 og kan leses her

keyboard_arrow_up