Til innholdet

22.10.2013

Student og bedrift- grip sjansen igjen!

Stipender på inntil 25.000 kroner ble høsten 2002 delt ut for å inspirere studenter til å oppsøke fiskeri- og havbruksnæringen. Nå er det duket for en ny utlysning av stipender med søknadsfrist 1. februar.

SND og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) fikk høsten 2002 svært god respons på stipendordningen som skal stimulere studenter som skriver hovedoppgaver på universiteter og høyskoler til å velge fiskerirelaterte problemstillinger. Nå er det mulig å søke stipender igjen og søknadsfristen er 1. februar.

Stipendordningen retter seg mot studenter med ulike spesialfelt, alt fra fiskerifag, teknologi og økonomi til kvalitet, samfunnsfag, design og markedsføring. Halvparten av stipendene er øremerket jenter. Stipendet kan brukes til reise og opphold i en bedrift for å samle inn data, analysere, diskutere eller forberede markedsundersøkelse, alt etter fantasi og behov. Kravet er at oppgaven er relatert til fiskeri- og havbruksnæringen og at studenten har avtale med en bedrift og veileder.

Samtidig utfordres bedrifter og fartøy til å finne forskningsmessige problemstillinger og åpne dørene for samarbeid. Mer generelle oppgaver kan også gjøres i samarbeid med næringsorganisasjonene. Fiskerinæringens Kompetansesenter (FINKO) administrerer stipendordningen.

Spørsmål om stipendene kan rettes til FINKO på telefon 77 66 29 30. Mer informasjon ligger også på FINKOs hjemmeside: Linken er dessverre fjernetwww.finko.no.Linken er dessverre fjernet Informasjonsbrosjyre om stipendordningen ligger som vedlegg i høyre grå meny.

keyboard_arrow_up