Til innholdet

22.10.2013

Torbjørn Dahl til minne

Torbjørn Dahl er gått bort. FHF minnes Torbjørn med respekt og medfølelse. Som styreleder for FHF spilte Torbjørn Dahl en sentral rolle med å etablere og forme Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Del artikkel

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ble etablert etter initiativ fra næringen. Formålet var å styrke forskning og utvikling på næringens premisser. I styret ble både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden representert. Torbjørn Dahl ble fondets første styreformann i oppstartsperioden 2001-2002, og satt som nestleder i de to neste årene.

Som styreleder for FHF gjorde Torbjørn Dahl en framragende innsats. Han bidro med sin klare lederstil og sans for prinsipper å balansere ulike interesser i en kritisk oppstartsfase av fondet. Hans brede kunnskapsbasis og lederevner var avgjørende for å skape et sammensveiset styre. Vi husker også Torbjørn for hans rettferdighetssans, hans lune form og hans sosiale deltakelse og engasjement.

 Vi er glad for å ha fått kjent Torbjørn Dahl, og takker for hans viktige innsats for FHF. Hans standard og egenskaper skal vi ta med oss i det videre arbeidet i FHF. Vi lyser fred over Torbjørns minne.

keyboard_arrow_up