Til innholdet

22.10.2013

Utfordringer for rekenæringen

Rekenæringen peker ut viktige FoU-områder. Et av forslagene er å etablere et rekeforum for kompetanseoppbygging og utvikling. Dette kom fram under en workshop i Tromsø 17. juni 2002. Innspillet fra rekenæringen inngår i forskningsfondets strategiarbeid.

Del artikkel

Etter rekenæringens oppfatning ligger det et potensiale i å kartlegge og utvikle eksisterende og nye markeder for norske rekeprodukter. Dette krever samordning av innsats, blant annet i forhold til Eksportutvalget for fisk sin virksomhet. Næringen ønsker å prioritere FoU-innsats rettet mot å optimalisere råvarebehandlingen, både i industri- og fangstleddet. Innsaten vil også relatere seg til produktutvikling. Det er behov for samordning og videreutvikling av dataverktøy til bruk på produksjonssiden i rekeindustrien. Dette omfatter blant annet produksjonsstyrings- og sporbarhetsystemer. Andre aktuelle innsatsområder er utnyttelse av biprodukter fra produksjonsvann og rekeskall.

Utvikling av biprodukter må for en del baseres på kompetanse og interessenter utenfor dagens rekenæring. Etablering av et rekeforum ble ansett som et svært viktig tiltak for å bygge opp kompetanse og utvikle næringen videre.

Workshopen ble gjennomført i regi av Fiskeriforskning, som også har laget oppsummeringen.

keyboard_arrow_up