Til innholdet
Fotokreditt: Roger B Larsen, UiT

13.10.2020

Utlysning, kunnskap om overlevelse hos reker som har gått gjennom seleksjonssystemer i reketrål

FHF lyser ut inntil 2.8 mill. NOK for å utvikle kunnskap om overlevelse hos reker som har gått gjennom seleksjonssystemer i reketrål.

 

Det har vært stor oppmerksomhet knyttet til rekefisket i sør de siste årene og Fiskeridirektoratet har sammen med næringen og forskningsmiljøene forsøkt å finne løsninger på de utfordringene dette fisket har hatt, spesielt med tanke på fangst og potensiell dumping av småreker. Det er jobbet mye med å finne gode seleksjonsløsninger, herunder utvikling av en ny type størrelsesselektiv rist, utvikling av en ny trålkonstruksjon med størrelsesseleksjon også i trålbelgen og uttesting av forskjellige utforminger av trålsekken for å sikre mer åpne masker under fiske. En har kommet et stykke på vei, men det gjenstår fremdeles en del utviklingsarbeid. I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til overlevelse hos reker som blir utsortert og hvor de blir utsortert i vannmassen. Mye tyder på at en stor del av utsorteringen foregår i overflaten når trålen tas opp.  Store forskjeller i vanntemperatur mellom fiskedyp og overflate om sommeren vil da kunne påvirke overlevelsen. Likeså utfordringer ved at rekene får mye mekanisk påkjenning ved seleksjon i overflate

Målsettingen med prosjektet er å oppnå kunnskap om bedre/ mer skånsom seleksjon av undermålsreke og overlevelse hos utsortert reke.

 

Delmål:

  • Estimere den relative andel av reker som sorteres ut i havoverflaten for to alternative rekesekker.
  • Utvikle metodikk for å estimere overlevelse av reker som sorteres ut i havoverflate på forskjellige årstider.

Du finner mer informasjon om utlysningen her.

keyboard_arrow_up