Til innholdet

22.10.2013

Vannkvalitet i norsk settefisknæring

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har NIVA i samarbeid med KPMG og Institutt for Jord- og Vannfag ved Norges Landbrukshøyskole utarbeidet en serie faktaark. Faktaarkene gir gode råd og kunnskap innenfor en rekke tema knyttet til vannkvalitet for settefisknæringen.

NIVA og KPMG har gjennom mange år fungert som rådgivere for settefisknæringen i vannkvalitetsspørsmål. Vannkvalitetsundersøkelsene (VK 99-2002) i regi av NIVA, KPMG og IKB-LAK/NLH har vist store forskeller i vannkvalitet, vannbehandlingsstrategier og driftsintensitet i næringen.

Fanktaarkene er utarbeidet som en veileder med konkrete operasjonelle råd om vannbehandling, driftsfom og eventuelle krisetiltak. Kunnskapen som formidles er basert på vannkvalitetsdatabasen fra VK-undersøkelsene og andre undersøkelser i oppdrettsanlegg, kunnskap fra instituttenes egne og andres vitenskapelige forsøk i tillegg til god kjennskap til driftsintensitet, driftsformer og vannbehandlingstiltak i settefiskbransjen.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond vil bevilge ytterligere midler til utsending av faktaarkene ("Vannkvalitetspermen") til hver enkelt produsent av settefisk.

Faktaarkene kan også lastes ned digitalt fra

keyboard_arrow_up