Til innholdet

04.10.2013

Havbruk

Viktig FHF-prosjekt på AGD er nå i gang

FHF har prosjekter på flere felt innen fiskehelse og sykdommer. Disse har stor betydning for å bidra til økt overlevelse. Nå er et viktig prosjekt på et nytt felt i gang.

Del artikkel

Gjellesykdommen AGD har vært et problem i andre land, men mer begrenset i Norge. Da er det avgjørende at FoU-innsats skjer i en tidlig fase for at man skal kunne håndtere sykdommen her.

FHF har definert et prosjekt som vil gi kunnskap om utvikling og spredning av AGD i Norge, og dette er avgjørende for planlegging og gjennomføring av forebyggende tiltak.
Det er Veterinærinstituttet som er utøvende institusjon, og prosjektet igangsettes nå.

"Gjennom prosjektet vil vi også ha mulighet til å få økt kunnskap om behandlingseffekt og heling av gjelleskader samt eventuell reetablering av amøber ved en behandlet lokalitet, sier fagsjef Merete Bjørgan Schrøder i FHF"

Prosjektleder Tor Atle Mo, Veterinærinstituttet, oppfordrer fiskehelsetjenester til raskt å ta kontakt dersom det er mistanke om gjellesykdom/AGD.

keyboard_arrow_up