Til innholdet
Fotokreditt: Rita Naustvik Maråk

13.11.2019

Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Viktige innspill fra næringen i workshop i Hammerfest i forrige uke

Næringen søker bedre fangstkontroll og artsseleksjon i snurrevadfisket.

Det har de siste årene blitt jobbet med ny teknologi for å forsøke å løse disse utfordringene, og det har blitt utviklet flere prototyper som har potensiale til å kunne fungere, blant annet i FHF prosjekt «Fangstkontroll i snurrevad: Hovedprosjekt». Utfordringene nå ligger i at en del snurrevadfiskere sliter med å få fangstbegrensningssystemet til å fungere og at det for ofte forekommer seleksjon i overflaten, spesielt i fiske etter hyse med snurrevad.

—Å møte næringen for gjensidig diskusjon og innspill er svært viktig for å komme videre i utviklingen av teknologi som kan løse utfordringene på sikt, sier Rita Naustvik Maråk, fagsjef i FHF.

— Derfor tok FHF initiativ til å møte næringen sammen med forskere fra Havforskningsinstituttet som jobber med problemstillingen og Fiskeridirektoratet som regulerer fisket, ifølge Rita.

—På møtet i Hammerfest fikk vi konkrete tilbakemeldinger på hvilke justeringer fiskerne og redskapsindustrien selv ser for seg for å komme helt i mål. Gjennom den gode dialogen mellom forskning, forvaltning, redskapsindustri og snurrevadfiskere har jeg nå stor tro på at vi kan komme noen steg nærmere gode løsninger, sier Rita. Slike møter er gull verdt.

keyboard_arrow_up