Til innholdet

22.10.2013

Vil kvaliteten endres?

Vil de positive kvalitetsegenskapene som laks har rett etter slakting og før dødsstivhet inntrer (pre-rigor), kunne holde seg under fryselagring og senere opptining? Dette skal nå forskere ved Fiskeriforskning å finne ut av.

Prosjektet er en del av handlingsplanen for "Lønnsom foredling av laks", og er finansiert av FHF og Innovasjon Norge. Hovedmålsettining er å undersøke om råstoffets rigortilstand ved innfrysing (pre- eller post-rigor) vil påvirke produktenes kvalitet gjennom forventetet holdbarhetstid under fryselagring. Filetforum er sammen med styringsgruppen for Lønnsom foredling av laks ansvarlig prosjektleder. Fiskeriforskning er faglig ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportering av forsøksaktivitetene. Les artikkelen om prosjektet på Linken er dessverre fjernetFiskeriforsknings hjemmesideLinken er dessverre fjernet og informasjon i vår prosjektdatabase i linken til høyre.
keyboard_arrow_up