Til innholdet

16.05.2019

Havbruk

Vitenskapelig artikkel fra prosjektet The Well

Det er for tidlig å si om bruk av ferskvann, i kombinasjon med luseskjørt og nattbelysning i dybden, kan redusere lusenivået i felt. Men kanskje er effekten større mot AGD?

Prosjekt:
901469
Del artikkel

Tidligere i år publiserte Havforskningsinstituttet sluttrapporten i prosjektet «The Well – FHF 901469», og FHF lagde en nyhetssak som oppsummerte hovedfunnene

Det ble ikke funnet mindre lus eller færre avlusninger ved bruk av ferskvannsbrønn i kombinasjon av nattbelysning i dypet. Derimot ble det i en av merdene funnet lavere forekomst av AGD ved et AGD utbrudd, noe som gjorde at denne merden hadde en mindre behandling enn kontrollgruppa mot AGD.

For å redusere lus så diskuterer forskerne om saltnivået i brakkvannslaget må reduseres ytterligere. I labstudier har det blitt vist at saliniteten må ligge under 12 ppt for å redusere lusepåslag og under 4 ppt i tre timer for å få dødelighet av lus. Disse nivå ble ikke oppnådd i dette forsøket. I tillegg oppholdt ikke laksen seg lenge nok i brakkvannslaget for å oppnå ønsket effekt. Bruk av undervannslys ga heller ikke tilstrekkelig stimulering av fisken til å holde den i brakkvannslaget.

Nå har forskningen blitt publisert i en vitenskapelig artikkel i Scientific Reports: https://doi.org/10.1038/s41598-019-43533-8 

Sluttrapporten og mer om prosjektet kan leses på FHFs hjemmeside

 

 

keyboard_arrow_up