Til innholdet

22.10.2013

Workshop: gripeteknologi

Til nå har mangel på egnede griperedskap hindret full automatisering av pakkelinjer for ferskt kjøtt og fiskefilet. I et samarbeidsprosjekt med fiskeindustrien og kjøttforedling har SINTEF Teknologi og samfunn lyktes i å utvikle noen prototyper av gripere som kan håndtere myke objekter som fiskefilet og stykningsdeler av kjøtt. Resultatene fra dette prosjektet blir vist på en workshop ved SINTEF i Trondheim den 21. mars.

Utviklingen av denne nye teknologien ble igangsatt i et prosjekt i 2003 på initiativ fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og er bl.a. videreført i et påfølgende prosjekt som er finansiert av FHF i samarbeid med Norges forskningsråd og Nortura (GILDE). Tre ulike griperprinsipp er lagt til grunn for utvikling av ny griperteknologi: 1. Overflateforankring vha nåler (Needle Gripper) 2. Adhesjonskrefter mellom kald metallflate og fuktig objekt (Freeze Gripper) 3. Omsluttende mekaniske elementer (Multi-Pin Gripper) Det er Filetforum og SINTEF Teknologi og samfunn som arrangerer workshoppen. For mer informasjon kan du følge linken til høyre eller kontakte: SINTEF Teknologi og Samfunn: Jan O. Buljo, telefon 73 59 38 88 e-post: jan.o.buljo@sintef.no Filetforum, prosjektleder Kristian Prytz, telefon 77 66 29 50 e-post: kristian.prytz@fhl.no
keyboard_arrow_up