Banner Image

Har du innspill til FHF?

Det meste av prosjekter i FHF initieres ut ifra handlingsplan og i tett dialog med næringen, ikke minst i de enkelte faggrupper, der handlingsplaner og FoU-områder diskuteres.I tillegg er FHF åpen for innspill fra næringsaktører og andre med gode ideer og viktige problemstillinger som bør løses eller belyses av næringsrettet FoU.

Grunnen til at dette defineres som innspill og ikke en søknad er for å ivareta FHFs ansvar for å sikre at både innretning og definering av et prosjekt er i tråd med hva som tjener næringen som helhet best, samt vurdering av hvilket FoU-miljø som best kan bidra til prosjektet. I tillegg til at det skal ivareta størst mulig nytte for næringen, medfører det også at formalkravet for å sende innspill til FHF er lavt.

Fyll inn og send nedenstående mailskjema til FHF. Samtlige innspill vil vurderes av et internt forum i FHF, ingen vurderinger vil bli tatt av en enkeltperson.

Konkurranseutsetting som hovedregel
FHF-prosjekter skal som hovedregel konkurranseutsettes.
Dette vil også gjelde innspill med forslag til temaer FHF bør prioritere, og det bør innspiller være seg bevisst. FHF vil kontakte innspiller i forkant av en eventuell konkurranseutsetting. Kontakt oss om du har spørsmål om hvordan dette forvaltes, eller i forhold til et mulig konkret innspill.

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215