Til innholdet

Pelagisk

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. Artene består hovedsakelig av torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Det skjer en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats innen alle deler av norsk villfisksektor, i flåten og i landindustrien, innen pelagisk, hvitfisk og skalldyr – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

Potensialet for økt verdiskaping i pelagisk industri ligger særskilt i økt bearbeiding av makrell i Norge, samt å øke verdien på restråstoff, både fra makrell og sild. FHF har ledet et «pelagisk løft» gjennom flere år, med mål om å øke lønnsom filetering av makrell i Norge. I tillegg satses det bredt på utvikling av ny teknologi, ny kunnskap om råstoffet og utvikling av nye metoder for prosessering – for å øke verdien av restråstoff fra pelagisk industri.

For både hvitfisk og pelagisk gjelder det at for å sikre god næringsutvikling, er det viktig med gode rammebetingelser og kunnskap om hva som fremmer gode vilkår for fiskeriene.

FHF har organisert forskningsinnsatsen i pelagisk sektor innen to området områder; pelagisk industri og rammebetingelser villfisk (hvitfisk og pelagisk).

Foto: Margareth Kjerstad, Møreforskning

 

Prioriteringer og målsettinger i 2021

FHF skal bidra til økt foredling og forbedre utnyttelsen av restråstoff i norsk pelagisk industri

Prioriteringer

 • Utvikle teknologi som kan rasjonalisere og effektivisere norsk produksjon av makrellfilet.
 • Utvikle en effektiv og lønnsom produksjon av fermentert fiskesaus.
 • Videreutvikle potensialet som finnes i utnyttelsen av silderogn og sildemelke.
 • Utvikle nye industrielle metoder for koldklaring av sildeolje til humant konsum.
 • Utvikle nye metoder og prosesser for lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff.
 • Kartlegge om inntak av langkjedede enumettede fettsyrer (LCMUFA) fra pelagisk fisk, påvirker egensyntesen av EPA og DHA hos oppdrettet atlantisk laks.

FHF skal bidra til villfisknæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap.

Prioriteringer

 • Gjennomføre årlige verdiskapings- og ringvirkningsanalyser.
 • Gjennomføre årlige restråstoffanalyser
 • Dokumentere økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringstiltak i fiskeriene.
 • Kartlegge relevante indikatorer for dokumentasjon av miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i villfisknæringen.
 • Analysere konsekvenser ved ulike reguleringer med betydning for flåteledd og foredlingsindustri.
 • Analysere konsekvenser ved innføring av delvis auksjonsplikt for de viktigste hvitfiskartene.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up