Banner Image

Utlysning av inntil 7,4 mill. til Prosjekt i Bedrift

FHF introduserer Prosjekt i Bedrift gjennom en større utlysning, for å bidra til økt implementering og nytte av FoU-investeringer i bedriftene. Søknadsfristen er utvidet til 31. januar.

FHF-ordningen Prosjekt i Bedrift er en modell for å øke direkte involvering i bedriftene i næringen, og også leverandørindustri, for å skape konkrete resultater i bedriftene av FoU-investeringer.
Søkere på midler under utlysningen kan være norske sjømatbedrifter, fortrinnsvis i samarbeid med teknologileverandør.
Teknologibedrifter kan også søke direkte, da under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid med sjømatbedrift. 

Utlysningen som nå er lagt ut gjelder totalt inntil 7,4 millioner kroner, og er fordelt på fire områder:

Torskefisk industri
Fartøyteknologi
Konvensjonell industri
Pelagisk industri.

Kontaktperson:

Lars Lovund, fagsjef FHF, mob: 90680846

Relevante dokumenter:

Utlysning Prosjekt i bedrift

Mal for prosjektskisse

Mal for budsjett

Retningslinjer for sluttrapportering 

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121