Banner Image

FHF utlyser inntil 27 mill kr til uttesting av nye forebyggende tiltak mot lakselus

FHF lyser ut inntil 27,0 mill. kr til implementering av FoU innenfor FHF’s Prosjekt i Bedrift-ordning (PIB).

Utlysningen omfatter følgende tema:
1.
Demonstrasjonsforsøk forebyggende metoder mot lakselus
- med inntil 20,0 mill. kr.
2.
Utvikling av ny teknologi og metoder for automatisk registrering av lakselus i oppdrettsanlegg
- med inntil 4,0 mill kr.
3.
Utvikling av teknologi eller metode for å hindre utslipp av lus under avlusning ved norske oppdrettsanlegg
- med inntil 3,0 mill kr.

 

Relevante dokumenter:
Utlysningsteksten
Retningslinjer for sluttrapportering
Mal for budsjett, finansiering og fremdrift
Mal for prosjektskisse

 

Søknadsfrist er 25.august 2017

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121