Til innholdet

Prosjektbasen

Prosjektnr: 901555
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Formidling av FoU innen konvensjonell sektor 2019

>FHF har flere pågående FoU-aktiviteter innenfor konvensjonell sektor. Det legges stor vekt på å ...
Prosjektnr: 901543
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Økt kunnskap om Hysterothylacium aduncum i torsk, sei og hyse norske farvann med praktiske preventive tiltak

​BackgroundThe larvae of parasitic nematodes, particularly Anisakis, Pseudoterranova and Contracaecu ...
Prosjektnr: 901538
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Pre-project: Improved productivity through innovation and proven methods

​BackgroundClipfish, dried salted cod or similar species, is one of the oldest cod product ...
Prosjektnr: 901536
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Holdbarhet på bløytet, fryst og tinte tørrfiskprodukter

​Erfaringer og tidligere forsøk har vist at bløytet tørrfisk har kort holdbarhet som kjølt produkt. ...
Prosjektnr: 901535
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Ringvirknings- og verdiskaping for norsk tørrfisk- og saltfiskindustri

​Næringsaktørene i norsk saltfisk- og tørrfisksektor har ønsket å få belyst betydningen av denne del ...
Prosjektnr: 901532
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien

​Ny teknologi, økt vektlegging på bruk av fornybar energi, omstrukturering og økt automatisering i f ...
Prosjektnr: 901516
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Litteraturstudie om kveis i hvitfisk og konvensjonelle produkter

BackgroundNowadays, the Norwegian industry see an increasing challenge with diverse situations at th ...
Prosjektnr: 901507
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Måling av spalting i fiskefilet med 3D-kamera

Spalting er en av de viktigste kvalitetsparameterne for fiskefilet, i tillegg til farge og tilstedev ...
Prosjektnr: 901502
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Vått mottak for midlertidig levendelagring av fisk i tråler (OPTIPRO 5)

Havfisk AS (som er morselskapet til Finnmark Havfiske AS) fisket i 2017 ca. 65 000 tonn hvitfisk. Me ...
Prosjektnr: 901500
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk: Bedre kvalitet på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Råstoffkvalitet er en stor utfordring i hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdie ...
keyboard_arrow_up