Til innholdet

Prosjektbasen

Prosjektnr: 901542
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Fangstkontroll i fisket etter kolmule

​InnledningKolmule har en utbredelse som strekker seg over store deler av Nord-Atlanteren. Gyte­områ ...
Prosjektnr: 901533
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner

​Prosjektet er aktualisert av pågående diskusjon om eventuell innføring av ressursrentebeskatning i ...
Prosjektnr: 901504
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Pelagisk løft: Utnyttelse av restråstoff fra makrell, ekstraksjon av fosfolipider

FHF har i løpet av de siste to årene arbeidet systematisk og målrettet med utvikling av kunnskap og ...
Prosjektnr: 901495
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Fangstkontroll i kolmuletrål: Forstudie

Sprenging av kolmulesekker fører til økonomisk tap for rederi, tapte fangster og utilsiktet dødeligh ...
Prosjektnr: 901486
Varighet: 2018 - 2018
Status: Pågår

Utvikling og tilpasning av teknologi for skinning av stor sildefilet

For norsk vårgytende sild (NVG) er 2004-årsklassen stor. Da den kom inn i fisket, resulterte det i b ...
Prosjektnr: 901373
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann (RSW) ombord: Hovedprosjekt

Det er stor variasjon i hvordan kjølesystemene ombord i pelagiske fiskebåter er bygd opp og driftes. ...
Prosjektnr: 901371
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Kartlegging av raffinert makrellolje til humant konsum: Positive og negative helseeffekter ved inntak av raffinert makrellolje

En bedre utnyttelse av restråstoff fra filetering av makrell er en av målsetningene i “handlingsplan ...
Prosjektnr: 901370
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Foredling av råolje av restråstoff fra makrell til høykvalitetsprodukt for humant konsum

FHF har i løpet av de siste to årene arbeidet systematisk og målrettet med utvikling av kunnskap og ...
Prosjektnr: 901369
Varighet: 2017 - 2021
Status: Pågår

Robotisert handlegging av makrell i 10 kilos kasser

Håndlagt makrell er hel fisk som i dagens pelagiske produksjonsanlegg er pakket for hånd i kartonger ...
Prosjektnr: 901368
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Teknologi for fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

Nils Sperre AS er en ledende produsent og leverandør av pelagisk fisk, sjø-frosset fisk, klippfisk o ...
keyboard_arrow_up