Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 559 prosjekter

Prosjektnr: 513014
Varighet: 2006 - 2006
Status: Avsluttet

Astaxanthin i krill: Biotilgjengelighet og stabilitet

Astaxanthin er et nødvendig tilsetningsstoff til laks- og ørretfôr for at kjøttet skal få rød farge. Prisen på kommersielt tilgjengelig astaxanthin i fri form ligger rundt kr 15.000 per kg og astaxanthin utgjør ca. 20 % av fôrkostnadene for fisk i oppdrett. Biomassen av zooplankt ...
Prosjektnr: 512042
Varighet: 2006 - 2009
Status: Avsluttet

New marine feed resources: The building of a consortium toward exploitation of un-utilised marine resources for diets to farmed fish / Nye marine fôrressurser

Produksjonsvolumet av laks spesielt, men også av marine fisk, har økt betraktelig i løpet av de siste par tiårene. Bare for laks nærmer man seg 1 million tonn i årlig produksjon. For å opprettholde en slik økning, må man også ha tilstrekkelig med råstoff til å produsere fôr av. I ...
Prosjektnr: 512022
Varighet: 2003 - 2005
Status: Avsluttet

Optimalisert produksjon av mikroalger som fettrik forkilde til akvakultur

Prosjektnr: 512012
Varighet: 2002 - 2005
Status: Avsluttet

Krill as feed for farmed fish

Prosjektnr: 232102
Varighet: 2008 - 2010
Status: Avsluttet

Toxicology of synthetic antioxidants EQ, BHA, BHT and their metabolites retained in the fillet of farmed Atlantic salmon

BackgroundSynthetic antioxidants are used as preservatives in fish feed and fish feed ingredients to prevent the auto-oxidation of unsaturated lipids. The market demand for more oily fish flesh has lead to an increased lipid content in fish feed in Norway during last 30 years, wh ...
Prosjektnr: 142011
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

FOU om Parvicapsula-utbruddene i nord-norske oppdrettsanlegg

Prosjektnr: 141151
Varighet: 2004 - 2004
Status: Avsluttet

Oppdatering ringvirkningsanalysen 2004

Prosjektnr: 141044
Varighet: 2007 - 2008
Status: Avsluttet

Kunnskapstatus fiskevelferd i havbruk

keyboard_arrow_up