Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1859 prosjekter

Prosjektnr: 901597
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

For helårlig aktivitet, stabil råstofftilgang til markedet og økt lønnsomhet i hvitfisknæringen er levendelagring av torsk en viktig bidragsyter.Utøvelsesforskriften åpner i utgangspunktet for at fisk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må slaktes eller overf ...
Prosjektnr: 901596
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Kartlegging og optimalisering av industrielle konsepter for refresh-produkter av hvitfisk (ReFresh)

Det hevdes ofte at rask innfrysing gir best kvalitet ved innfrysing av fisk fordi dette minimerer dannelse av store iskrystaller i fiskekjøttet. Dannelse av store iskrystaller kan føre til dehydrering og endrede teksturegenskaper. Typisk lagringstemperatur (fryselager for fisk) l ...
Prosjektnr: 901595
Varighet: 2020 - 2021
Status: Pågår

Monitorering og optimalisering av trenging av Atlantis laks ved hjelp av progressive helse og velferdsindikatorer/ Monitoring and optimising the crowding of Atlantic salmon using emerging health and welfare indicators (CrowdMonitor)

​Håndtering av oppdrettslaks innebærer typisk flere steg, f.eks. fasting (sulting), trenging, pumping og ulike former for behandling av fisken, f.eks. mekanisk avlusing. Hvert steg har sine egne spesifikke utfordringer og risikofaktorer for fiskens velferd og langsiktige helse. T ...
Prosjektnr: 901594
Varighet: 2020 - 2021
Status: Pågår

Teknologiske verktøy for objektiv dokumentasjon av velferd hos laksefisk ved håndteringsoperasjoner (OWITOOLS)

​Trenging og håndtering av fisk utgjør en velferdsrisiko, både ved flytting, sortering eller behandling mot f.eks. lakselus. Medikamentfrie avlusingsmetoder er så langt tatt i bruk før effekt på fiskens velferd er tilstrekkelig dokumentert, og havbruksnæringen har i dag begrensed ...
Prosjektnr: 901593
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Industriell utvanning av klippfisk (INDUS)

​Konvensjonelle produkter som salt- og klippfisk er anerkjente for sine karakteristiske smaksegenskaper, og i store deler av verden er norsk klippfisk en kjent og ettertraktet merkevare. Trender i markedene går imidlertid fra etterspørsel etter det mest vanlige norske eksportprod ...
Prosjektnr: 901592
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Helseeffekt av ketolinsyre (22:1n-11). Kostintervensjonsstudier i mus og mennesker

Fiskeinntak er vist å  redusere risikoen for hjerte-og karsykdommer (K. He et al., Circulation (2004); A. König et al. Circulation (2004); A. Oudin et al., Lancet. (1989)). Dette underbygges også av epidemiologiske studier (K. He et al., Ci ...
Prosjektnr: 901591
Varighet: 2020 - 2021
Status: Pågår

Kartlegging av listeria i sjøfasen ved produksjon av atlantisk laks (TRACEListeria)

Forekomst av Listeria monocytogenes er en kjent utfordring i lakseindustrien og kan utgjøre en risiko for mattrygghet ved konsum av lettprosesserte spiseklare produkter. Ulike smitteveier som personell, sjøvann og det ytre miljø er tidligere studert, men det er fortsatt mange for ...
Prosjektnr: 901590
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Identifisering av miljømessige signaler som regulerer smoltifisering og modning hos oppdrettslaks: Et funksjonelt grunnlag for å redusere taperfisk og tidlig kjønnsmodning

​Optimal vekst i sjøfasen forutsetter en optimal smoltifisering hos laks. Dessverre viser det seg at opp mot 20 % av fisken som settes ut i sjø har en betydelig redusert vekst. Disse fiskene kalles ofte for taperfisk. I tillegg til redusert vekst har taperfisken store problemer m ...
Prosjektnr: 901589
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Produksjonsprotokoller og avlsstrategier for synkronisert smoltifisering (Synchrosmolt)

En av de store utfordringene i norsk lakseoppdrett er tap av fisk (ca. 10–15 %) etter utsetting av smolt i sjøvann. En av årsakene til dette tapet er at mange smolt ikke har gjennomgått en “optimal smoltutvikling”, og er derfor ikke godt tilpasset et liv i sjøen med høyere saltko ...
Prosjektnr: 901588
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom: Årsakssammenhenger og muligheter for forebygging (STONEHUNT)

​Produksjon av settefisk har blitt mer intensivert de siste årene og flere produsenter har opplevd utfordringer med “gamle problemer” som nefrokalsinose (NK) og hemoragisk smoltsyndrom (HSS). Dette er diagnoser som har vært kjent fra oppdrettslaks i lang tid, men den medisinske o ...
keyboard_arrow_up