Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1891 prosjekter

Prosjektnr: 131022
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Frisk fisk-konferansen 2007

Prosjektnr: 131012
Varighet: 2006 - 2006
Status: Avsluttet

Produktivitetskonferansen 2006 fra MonAqua

Prosjektnr: 122011
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Kvalitetsavvik på skinnfrie sildefileter

Prosjektnr: 121131
Varighet: 2005 - 2006
Status: Avsluttet

Handlingsplaner for sjøpølse og kongesnegle 2006/2007

Prosjektnr: 121111
Varighet: 2004 - 2004
Status: Avsluttet

Idedugnad med fiskere 2004

Prosjektnr: 121091
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

Bransjestandarder: Forprosjekt

Prosjektnr: 121064
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Utarbeidelse av handlingsplan for klippfisknæringen 2008 – 2011

Prosjektnr: 121061
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

Miljøvennlig fiske: Utfordringer og tiltak innen fiskeflåten

Prosjektnr: 121054
Varighet: 2006 - 2007
Status: Avsluttet

Forstudie om renseteknologi og fremmedstoffer

Prosjektnr: 121051
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Handlingsplan for FoU-aktiviteter for rekenæringen

keyboard_arrow_up