Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1922 prosjekter

Prosjektnr: 901716
Varighet: 2021 - 2021
Status: Pågår

Klimaveikart for norsk fiskeflåte: En oppdatering av rapporten fra 2017

Det overordnede målet for norsk fiskeripolitikk er å legge til rette for en lønnsom og bærekraftig utvikling av næringen. Norge er forpliktet til å redusere klimagassutslippene fra ikke-kvotepliktig sektor med 45 prosent mellom 2005 og 2030 i henhold til EØS-avtalen (og har ...
Prosjektnr: 901692
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Årsak til dødelighet og tap av rensefisk (DOKUMENTAR)

For å få kontroll over lakselus i et langsiktig perspektiv, er det viktig å se på alle virkemidlene i en total bekjempelsesstrategi, og biologisk avlusing er fremhevet som en viktig del av denne strategien. Det er nå ustrakt bruk av rensefisk som et kontinuerlig forebyggende tilt ...
Prosjektnr: 901696
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Betydningen av tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU

Norge har for tiden 17 tollfrie kvoter for eksport av pelagiske varer til EU, hvorav sju er tidsbegrensede og utløper i 2021. Analyse av handel/kvoter i 2018/19 viser at bare tre av de 17 kvotene var fullt utnyttet, og den samlede utnyttelsen var bare 33 %. Det framgår at de ...
Prosjektnr: 901693
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Fôringsstrategiens påvirkning på ernæring og lusebeite-effektivitet hos rognkjeks i sjø (STRATEGI)

​Rensefisk benyttes i dag som en del av totalstrategien for forebygging og kontroll av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og mer nylig skottelus (Caligus elongatus) i norsk lakseoppdrett. Fiskevelferd hos rognkjeks har hatt fått et økende oppmerksomhet de siste årene. Norske laks ...
Prosjektnr: 901691
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Miljørisikovurdering av ny metode for administrasjon av fôrlegemidler mot lakselus

​I Norge brukes legemidler for kontroll med lakselus enten som bademidler eller tilsatt i fôr.Behandling via fôr har økt etter 2017, se bl.a. (Barentswatch – Salg av legemidler)​. Ved fôrbehandling vil legemiddelrester kunne spres til havbunn gjennom fôr som i ...
Prosjektnr: 901703
Varighet: 2021 - 2021
Status: Pågår

Sysselsettingseffekter i EU

​Både næringen og departementet ser svært stor nytte i om prosjektet “Analyse av sysselsettingseffekter i EU som følge av norsk sjømatimport” (FHF-901027) kunne oppdateres relatert til sysselsetting i EU som følge av norsk sjømateksport.Det har stor verdi, både i dialog ...
Prosjektnr: 901671
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Gir PMCV primært en infeksjon av laks?

​Prosjektet bygger på hypotesen om at viruset som forårsaker kardiomyopatisyndrom (CMS), piscint myocarditt virus (PMCV), ikke primært gir en infeksjon av laks. PMCV tilhører familien Totivirus hvor virusene infiserer encellede dyr og sopp. Det er en rekke faktorer som indik ...
Prosjektnr: 901666
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikling av nye industrielle metoder for produksjon av klar sildeolje til humant konsum

Bakgrunn for utlysningen var et behov for å utvikle en mer effektiv industriell prosess for å oppnå en klar sildeolje ved kjøletemperatur enn det som oppnås med dagens metode. Potensialet for økt verdiskapning i pelagisk industri ligger i økt bearbeiding av makrell i Norge, ...
Prosjektnr: 901665
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Industriell løsning for tining og nedkjøling av makrell til filetering

Utvikling av teknologi, prosess og kunnskap om filetering av makrell i Norge har hatt høy prioritet i norske bedrifter i en årrekke, og flere prosjekter har blitt gjennomført på dette området (Karlsdottir et al. 2018; Sone et al. 2017; Washausen and Lind Olsen 2018). Fortsatt gje ...
Prosjektnr: 901678
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikling av autonom inspeksjonsløsning for oppdrettsnøter

​NOR Maritime Service AS (NMS) har siden 2017 utført inspeksjon med ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) av not for Ballangen Sjøfarm AS, som er et oppdrettsselskap med lokaliteter i Evenes og Narvik kommune. Selskapet produserer årlig ca. 10 000 tonn laks gjennom samdrift med ...
keyboard_arrow_up