Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 329 prosjekter

Prosjektnr: 901581
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Utvikling og implementering av et system for optimal utblødning og kjøling av råstoff om bord i kystfiskefartøy

Dagens håndtering av fangsten om bord på små fiskefartøy er veldig arbeidskrevende og sikrer ikke optimal kvalitet. I dag settes gjerne et kar med is på kaikanten hvor fiskeren kan forsyne seg med is ved å benytte skuffel og håndmakt. Når fiskeren da er på vei ut på havet, starte ...
Prosjektnr: 901423
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Utvikling av treningssimulator for ringnot

​Fiske med ringnot er en fiskemetode som er positiv med utgangspunkt i bærekraft ved å være energieffektivt, skånsomt mot havbunn og ha lite bifangst.Men, operasjonen i seg selv er relativt kompleks, og det er mange muligheter for å gjøre feil med fare for alvorlig personlig skad ...
Prosjektnr: 901578
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Dokumentasjon av årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy

Korrosjon er et problem forbundet med store kostnader og operasjonelle konsekvenser for fiskeflåten. Årsaken til korrosjonsskadene er sammensatt, men materialvalg, design og valg av korrosjonsbeskyttelse er generelt de viktigste faktorene. Korrosjon ser ut til å være et større pr ...
Prosjektnr: 901540
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Utvikling og implementering av fangsthåndteringsystem for kystfiskefartøy

​​Problemstillingen er knyttet til tråling med større kystfiskefartøy, eksempelvis i Nordsjøen og Skagerak hvor fangstene ofte er sammensatt av mer enn 20 arter. Fangsten selges gjerne på auksjon og det er derfor fokus på så høy kvalitet som mulig for å oppnå best mulig pris. Med ...
Prosjektnr: 901542
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Fangstkontroll i fisket etter kolmule

​InnledningKolmule har en utbredelse som strekker seg over store deler av Nord-Atlanteren. Gyte­området er vest/nord av de britiske øyer. Totalfangsten har variert mellom 1,3 og 1,5 millioner tonn de siste årene, hvorav den norske fangsten har vært på 300–500 tusen tonn. Det mest ...
Prosjektnr: 901355
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Nedskalering av sekkeutløser: Implementering av fangstbegrensningssystemet i snurrevad

Gjennom prosjektet​ “​Fangstkontroll i snurrevad: Hovedprosjekt” (FHF-900865)​ har man utviklet et fangstbegrensningssystem som sikrer at en ikke får for store hal. Fangstbegrensningssystemet er per i dag beskrevet i utøvelsesforskriften, men er i liten grad implementert ...
Prosjektnr: 901502
Varighet: 2018 - 2022
Status: Pågår

Vått mottak for midlertidig levendelagring av fisk i tråler (OPTIPRO 5)

Havfisk AS (som er morselskapet til Finnmark Havfiske AS) fisket i 2017 ca. 65 000 tonn hvitfisk. Med en snittpris på ca. 20 kr gir det fangstinntekter på ca. 1,3 milliarder kr. Prisen som oppnås for fisken er tett knyttet opp til kvaliteten på fisken som blir levert. Det har bli ...
Prosjektnr: 901351
Varighet: 2018 - 2022
Status: Pågår

Pelagisk trål / semipelagisk trål: Friere redskapsvalg til levendefiske – kunnskap om redskapsbruk i sammenheng med kvalitet og effektivitet

Valg av fiskeredskap og konsekvens for fangstvolum, kvalitet på fisken, og mulighet for riktig anvendelse av fangsten, er utgangspunkt for at flåte og landindustri i fellesskap engasjerer seg og ønsker forskning og utvikling på dette området. Rederiet Asbjørn Selsbane har i samar ...
Prosjektnr: 901490
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Automatisk sortering og interleave-pakking av filet ombord

Det er i dag 5 autolinefartøy og 3 fabrikktrålere som fileterer hvitfisk om bord i Norge. Flere fartøy har konsesjon, men utnytter den ikke fordi lønnsomheten i forhold til å produsere hodekappet og sløyd fisk (HG) er bedre.Årsakene til dårligere lønnsomhet for de som produserer ...
Prosjektnr: 901497
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Tilpassing og videreutvikling av kompakt sløye- og kappemaskin til bruk på større fiskefartøy: Fase 2

Næringen har gjennom det utførte arbeidet i fase 1 av prosjektet, dvs. prosjektet “Tilpassing av skånsom sløye- og kappemaskin for havgående flåte” (FHF-901359), funnet et stort potensiale i sløye- og kappemaskinen “Loppa”. Under fase 1 ble maskinen tilpasset og bygd om for å til ...
keyboard_arrow_up